تبلیغات
علوم سوم راهنمایی - فیزیک کار 3

امروز:

فیزیک کار 3

 

2. قرقره:

چرخی شیاردار است که حول یک محور می چرخد.

قرقره ثابت:

مزیت مکانیکی این قرقره همواره برابر یک است و از راه تغییر جهت نیرو به ما کمک می کند.

توجه: این قرقره نظیر اهرم نوع اول حالت اول است.

 

قرقره متحرک:

این قرقره آزادانه بر روی ریسمان (طناب) جا به جا می شود.

این قرقره از راه افزایش نیرو به ما کمک می کند.

مزیت مکانیکی کامل این قرقره برابر 2 است. زیرا بازوی محرک (قطر چرخ) همواره دو برابر بازوی مقاوم (شعاع چرخ) است.

 

 

نکته: قرقره متحرک مانند اهرم نوع دوم است, با این تفاوت که مزیت مکانیکی اهرم (با تغییر دادن محل نیروی مقاوم) قابل تغییر است در حالیکه مزیت مکانیکی این قرقره تغییر نمی کند.(A=2)

 

دستگاه قرقره مرکب:

برای آنکه به مزیت های مکانیکی بالاتری دست یافت می توان دو یا چند قرقره ثابت و متحرک را با هم ترکیب کرد و یک قرقره مرکب به وجود آورد. در این حالت قرقره ها را به شکل های مختلفی با یکدیگر ترکیب می کنیم.

 

الف) در یک روش, برای بستن تمام قرقره ها فقط از یک رشته نخ استفاده می شود.

در این حالت برای به دست آوردن مزیت مکانیکی کامل دستگاه به دو صورت عمل می کنیم:

1- تعداد نخ های متصل به قرقره متحرک را می شمریم.

2- نیروی کشش نخ (T) را مشخص کرده و مزیت مکانیکی کامل را به دست می آوریم.

  

ب) قرقره های ارشمیدس:

برای اتصال این قرقره ها به یکدیگر از چند رشته نخ استفاده می شود.

برای بدست آوردن مزیت مکانیکی کامل این دستگاه از دو راه استفاده می شود:

الف) نیروی کشش نخ (T) را مشخص می کنیم.

 

توجه: وجود قرقره ثابت در مزیت مکانیکی کامل دستگاه هیچ تاثیری ندارد ولی چون کشیدن ریسمان به سمت پایین آسانتر از کشیدن به سمت بالاست گاهی برای آسانتر شدن کار از قرقره ثابت استفاده می شود.

 

2- برای به دست آوردن مزیت مکانیکی این قرقره ها را می توان از فرمول نیز استفاده کرد.

(n= تعداد قرقره متحرک است.)

 

ج) ممکن است قرقره به صورت زیر به یکدیگر وصل شده باشند, در این صورت برای به دست آوردن مزیت مکانیکی کامل.

1) از راه کشش نخ استفاده می کنیم.

 

 

2) از فرمول زیر به دست آوریم(A=2n-1)

(n= تعداد قرقره های ثابت و متحرک است.)

 

تذکر: قرقره ها را به شکل های گوناگون می توان با هم ترکیب کرد. در هر مورد برای به دست آوردن مزیت مکانیکی کامل می توان از نیروی کشش نخ استفاده کنیم.

 

3- چرخ محور:

چرخ و محور چرخی است که به مرکز آن یک میله وصل شده است. با چرخاندن چرخ, میله نیز می چرخد.

فرمان اتومبیل-آچار پیچ گوشتی- کلید درب-مداد تراش رومیزی-چرخ چاه-چرخ گوشت دستی نمونه هایی از ماشین چرخ و محور هستند.

F60

 

نکته1: در چرخ و محور اگر نیروی محرک را به چرخ و نیروی مقاوم را به محور وارد کنند در این حالت چرخ و محور از طریق افزایش نیرو به ما کمک می کند..

زیرا بازوی محرک (شعاع چرخ=rE) از بازوی مقاوم (شعاع محور=rR) بزرگتر خواهد شد و مزیت مکانیکی آن از یک بیش تر خواهد شد.

 

در چرخ و محور بین شعاع (قطر) چرخ و شعاع (قطر) محور و نیروهایی که به چرخ و محور وارد می شود. رابطه ی زیر برقرار است. (در صورت صرف نظر از اصطکاک)

 

توجه: چون چرخ و محور به هم چسبیده اند تعداد دورهایی که چرخ و محور در یک مدت می چرخند باید مساوی باشند. اگر چرخ یک دور بچرخد نقطه اثر نیروی محرک به اندازه محیط چرخ (rEا2R) جابه جا        می شود ونقطه اثر نیروی مقاوم به اندازه محیط محور (rRתا2) جابه جا خواهد شد.

 

نکته 2: در چرخ و محور اگر نیروی مقاوم به چرخ و نیروی محرک به محور وارد شود, چرخ و محور از طریق افزایش مسافت اثر نیرو کمک می کند زیرا بازوی مقاوم (rR) از بازوی محرک (rE) بزرگتر خواهد شد و مزیت مکانیکی آن از یک کم تر خواهد شد.

 

نكته3: تغییر جهت نیرو در این ماشین بستگی به نحوه بستن ریسمان ها به چرخ و محور دارد.

 

چرخ و محور نیز نوعی اهرم است. با این تفاوت که :

1) چرخ و محور نه در دامنه ی حرکت محدودیت دارد و نه در مزیت مکانیکی

2) اهرم پس از مدتی چرخش به دور تکیه گاه متوقف می شود ولی در چرخ و محور خیر.

 

 

4- سطح شیب دار

هر سطحی که با سطح افق زاویه ای کوچکتر از 90 درجه بسازد, سطح شیب دار است.

به وسیله سطح شیب دار می توانیم یک جسم سنگین را با وارد کردن نیرویی کوچک تر از وزن آن, به داخل کامیون منتقل می کنیم.

در این صورت به کمک یک نیروی کم اما در مسافتی طولانی, جسمی را به سمت بالا حرکت می دهیم.

اگر بخواهیم جسمی را در راستای قائم بلند کنیم باید نیرویی برابر وزن جسم (mg) به آن وارد کنیم ولی با استفاده از سطح شیب دار و با چشم پوشی از اصطکاک نیرویی کم تر از نیروی وزن (mgsinΘ) لازم است تا جسم را از سطح زمین بالا برد.

 

 نکته1: در سطح شیب دار, طول سطح (L) جابه جایی نیروی محرک (dE) و ارتفاع سطح (h) جابه جایی نیروی مقاوم (dR) خواهد بود. هرگاه نیروی محرک به اندازه طول سطح شیب دار (L) جابه جا شود, نیروی مقاوم به اندازه ارتفاع سطح شیب دار (h) جابه جا خواهد شد.

dE = L    ,     dR = h

 

مزیت مکانیکی کامل سطح شیب دار از رابطه زیر به دست می آید.

 

با توجه به رابطه ی h=Lsin Θ داریم:

 

توجه: چون در عمل همیشه مقداری نیروی اصطکاک وجود دارد. بنابر این برای بالابردن جسم بر روی سطح شیب دار نیرویی بیش تر از mgsin Θ لازم است و مقدار نیروی محرک واقعی از رابطه ی زیر به دست می آید.

واقعی E = mgSinΘ + f(نیروی اصطكاك)

 

گوه:

یک سطح شیب دار متحرک است و معمولا از دو سطح شیب دار ساخته شده است. نوک تبر, قیچی, چاقو و هر وسیله تیز و برنده گوه است. یکی از کاربردهای گوه شکاف دادن تنه درختان است.

وقتی با پتک به گوه نیرو وارد می شود, گوه به جلو رانده می شود در نتیجه از طریق سطوح جانبی گوه, نیروی بزرگتری به هر طرف شکاف وارد می شود.

 

نکته1: طول گوه جابه جایی نیروی محرک و ضخامت گوه, جابه جایی نیروی مقاوم است.

نکته2: طول گوه را با L ضخامت گوه را با t نشان می دهند.

dE = L  ,  dR = t

 

مزیت مکانیکی کامل گوه:

 

نکته: هر چه طول گوه نسبت به ضخامت گوه بیش تر باشد, یعنی گوه نازک تر باشد, مزیت مکانیکی کامل آن بیش تر است.

 

پیچ:

 

 به هر بر آمدگی پیچ یک دنده می گویند.

فاصله ی دو برآمدگی یا دو فرو رفتگی پیچ را پای پیچ می گویند.

پای پیچ با حرف P نمایش داده می شود.

هرگاه محیط پیچ یک دور کامل بچرخد پیچ به اندازه فاصله یک دنده تا دنده دیگر (پای پیچ) جابه جا می شود.

 

مزیت مکانیکی کامل پیچ از رابطه زیر به دست می آید.

 

نکته: از پیچ های استوانه ای برای اتصال قطعات فلزی و از پیچ های نوک تیز برای اتصال قطعات چوبی استفاده می شود.

از ترکیب پیچ و گوه, مته به وجود می آید.

 

چگونه می توان از ماشین های ساده کمک بیش تری گرفت؟

1- با ایجاد تغییراتی در آن ها

2-با ترکیب کردن آن ها

 

هنگامی که دو یا چند ماشین ساده با هم ترکیب شوند و ماشین جدیدی را به وجود آورند, ماشین مرکب یا پیچیده ساخته می شود.

 

مزیت مکانیکی ماشین های مرکب:

در ماشین های مرکب مزیت مکانیکی کل دستگاه را می توان از حاصل ضرب مزیت مکانیکی ماشین های ساده سازنده آن به دست آورد.

ِA=A1 A2 A3ׅ..کامل

 

مثال: در شکل زیر با صرف نظر از اصطکاک

الف) مزیت مکانیکی کامل دستگاه را محاسبه کنید.

 

ب) اگر نیروی محرک 400 نیوتن باشد بر چه نیروی مقاوم می توان غلبه کرد؟

با چشم پوشی از اصطکاک:

مزیت مکانیکی کامل دستگاه و مزیت مکانیکی واقعی با یکدیگر برابر هستند پس 6= A كامل = A واقعی

 


نوشته شده در : دوشنبه 10 آبان 1389  توسط : محمد ارجمند.    نظرات() .

buy generic cialis online
جمعه 16 آذر 1397 01:22 ب.ظ

Thanks! Excellent information.
cialis price in bangalore online cialis we like it cialis price how to buy cialis online usa cialis generico online canadian drugs generic cialis dose size of cialis cialis online nederland trusted tabled cialis softabs enter site 20 mg cialis cost
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:11 ب.ظ

Regards! Numerous stuff!

cialis for sale south africa buy name brand cialis on line il cialis quanto costa cialis great britain cialis canada on line canada discount drugs cialis brand cialis nl cialis online comprar cialis 10 espa241a comprar cialis navarr
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:31 ب.ظ

You explained that adequately.
buying cialis on internet buy brand cialis cheap american pharmacy cialis cialis 5 mg cialis tablets for sale cialis baratos compran uk only here cialis pills dose size of cialis we like it cialis price how do cialis pills work
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:25 ق.ظ

Regards. I value it!
buy cheap cialis in uk india cialis 100mg cost cialis billig buy cheap cialis in uk prescription doctor cialis generic cialis in vietnam tadalafil generic canada discount drugs cialis click now buy cialis brand acheter cialis kamagra
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:57 ب.ظ

This is nicely expressed. !
we recommend cialis info enter site 20 mg cialis cost cialis prezzo di mercato click now buy cialis brand low dose cialis blood pressure cialis rezeptfrei canada discount drugs cialis cialis generico milano cialis generic availability cialis generico en mexico
buy cialis with no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 08:59 ق.ظ

Terrific information, Thank you.
cialis 5 mg schweiz cialis professional yohimbe cialis en 24 hora canada discount drugs cialis weblink price cialis cialis kamagra levitra cialis online napol link for you cialis price cialis dosage amounts only now cialis 20 mg
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 09:06 ب.ظ

You suggested that superbly!
cialis uk cialis prices miglior cialis generico purchasing cialis on the internet cialis efficacit buy original cialis click here cialis daily uk cialis 30 day trial coupon generic cialis 20mg uk cialis alternative
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 08:34 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
canadian drugs generic cialis generic cialis at the pharmacy cialis generico in farmacia achat cialis en itali compare prices cialis uk cialis for bph cialis generique 5 mg side effects of cialis enter site natural cialis generic cialis at the pharmacy
Cialis canada
یکشنبه 11 آذر 1397 08:37 ب.ظ

You definitely made your point.
generic cialis at walmart cialis daily dose generic buy cialis online nz only here cialis pills cialis prezzo in linea basso cialis et insomni we recommend cheapest cialis wow cialis 20 cialis pills miglior cialis generico
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 07:58 ق.ظ

Awesome advice. Kudos!
order cialis from india only now cialis 20 mg cialis bula cialis daily new zealand cialis generico in farmacia cialis 30 day trial coupon free cialis tadalafil 20mg cialis 20mg prix en pharmacie cialis 5 effetti collaterali
Online cialis
شنبه 10 آذر 1397 08:48 ب.ظ

Seriously a lot of good advice.
dose size of cialis prezzo cialis a buon mercato estudios de cialis genricos only best offers 100mg cialis we choice cialis pfizer india cialis wir preise precios de cialis generico price cialis best buy brand cialis cheap prix de cialis
buy cialis us pharmacy
شنبه 10 آذر 1397 07:42 ق.ظ

Thanks. Awesome stuff!
cialis for sale in europa cialis online holland cialis tablets how do cialis pills work cialis 30 day sample buy brand cialis cheap weblink price cialis cialis free trial cialis 5 effetti collaterali fast cialis online
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 08:22 ب.ظ

You said it adequately..
generic cialis in vietnam generic cialis at the pharmacy effetti del cialis bulk cialis cialis pas cher paris cialis price thailand cialis italia gratis prix de cialis when can i take another cialis only here cialis pills
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 08:31 ق.ظ

Kudos, I value it!
price cialis per pill fast cialis online cialis ahumada cialis great britain chinese cialis 50 mg cialis dosage cialis bula chinese cialis 50 mg when will generic cialis be available wow cialis tadalafil 100mg
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:25 ب.ظ

Thank you! Lots of write ups.

safe dosage for cialis we recommend cheapest cialis generic cialis tadalafil cialis wir preise cialis australian price buy cialis online nz calis cialis 5mg cialis para que sirve enter site natural cialis
buy cialis with no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:50 ق.ظ

With thanks. Plenty of content.

only now cialis for sale in us buy generic cialis buy online cialis 5mg how much does a cialis cost acquisto online cialis link for you cialis price online cialis wow cialis 20 price cialis per pill cialis qualitat
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:04 ب.ظ

Thank you, Helpful information!
cialis 20 mg best price we choice cialis uk click here take cialis get cheap cialis tesco price cialis cialis lilly tadalafi cialis 100 mg 30 tablet cialis online napol online prescriptions cialis look here cialis cheap canada
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:16 ق.ظ

Terrific postings. Appreciate it.
estudios de cialis genricos cialis pills cialis purchasing click here take cialis i recommend cialis generico buy cialis uk no prescription cialis generika in deutschland kaufen buy cialis sample pack estudios de cialis genricos achat cialis en suisse
Cialis generic
دوشنبه 9 مهر 1397 10:54 ق.ظ

You expressed it superbly!
tadalafilo il cialis quanto costa we recommend cheapest cialis cialis generika india cialis 100mg cost generic cialis pro cialis prices we recommend cialis best buy cialis generic availability cialis efficacit
canadian discount pharmacies in canada
یکشنبه 1 مهر 1397 10:17 ق.ظ

Very well spoken really! !
drugstore online shopping buy viagrow canadian pharmaceuticals companies canada online pharmacies canada medication list canadian online pharmacies reviews canadian pharcharmy online northwest pharmacies mail order canadian drug store canada medications buy
buycialisonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:53 ب.ظ

Cheers. A good amount of posts!

online order for viagra where to buy viagra online uk buying viagra online uk buy viagra forum viagra for sale online generic viagra cheapest generic viagra uk get a prescription for viagra online generic pharmacy online viagra tablets online purchase
cialisonli.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:28 ب.ظ

You said it perfectly.!
low dose cialis blood pressure generic cialis at the pharmacy cialis sale online cialis herbs acheter cialis kamagra cialis 5mg prix generic cialis best generic drugs cialis cialis side effects comprar cialis 10 espa241a
Buy generic viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:40 ق.ظ

Awesome write ups. Kudos!
buy brand viagra buy viagra cvs buy generic viagra online uk next day delivery were to buy viagra where can i buy a viagra buy real viagra online usa online pharmacy viagra uk pharmacy prices for viagra is sildenafil generic viagra on prescription
babecolate.com/buy-cialis-cheap-canada.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:17 ق.ظ

Thank you. Loads of postings.

how does cialis work i recommend cialis generico warnings for cialis look here cialis cheap canada cialis prezzo in linea basso cialis in sconto click here take cialis recommended site cialis kanada cialis usa cost cialis great britain
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:45 ب.ظ

Thanks a lot! Useful stuff!
enter site very cheap cialis cialis herbs link for you cialis price cialis sale online import cialis cialis reviews prezzo cialis a buon mercato cialis pills in singapore recommended site cialis kanada cialis online holland
Buy cialis online
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:55 ب.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis farmacias guadalajara cialis kaufen opinioni cialis generico cialis patent expiration cialis generico in farmacia cialis generic availability dose size of cialis cialis in sconto cialis side effects dangers price cialis per pill
Cheap viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:00 ب.ظ

Information nicely used.!
how to buy viagra without a prescription where to buy viagra from rx viagra online buy viagra online overnight delivery buy cheap viagra uk where can i buy viagra without order viagra online without prescription cheap generic sildenafil buy viagra now lowest price viagra
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 10:55 ب.ظ

Wow all kinds of very good facts!
recommended site cialis kanada generic cialis at the pharmacy cheap cialis cialis generico postepay canadian discount cialis cialis taglich cialis soft tabs for sale cialis generico milano are there generic cialis acheter cialis kamagra
How you can increase your height?
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:09 ب.ظ
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity concerning unexpected feelings.
What do you do when your Achilles tendon hurts?
جمعه 17 شهریور 1396 03:54 ب.ظ
Now I am going to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read additional news.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30