تبلیغات
علوم سوم راهنمایی - سوالات تیز هوشان سوم

امروز:

سوالات تیز هوشان سوم

21. عامل شارش بار الكتریكی از نقطه ای به نقطه ی دیگر عبارت است از :

1) اختلاف انرژی الكتریكی
2) اختلاف انرژی پتانسیل الكتریكی
3) اختلاف پتانسیل الكتریكی
4) اختلاف بار الكتریكی


22. كدام یك از جملات زیر درست است؟
1) بارهای همنام یكدیگر را می ربایند
2) وقتی دو جسم را به یكدیگر مالش می دهیم در یكی از آنها بار الكتریكی ایجاد می شود
3) اجسام نارسانا به روش القا دارای بار الكتریكی می شوند
4) به تخلیه الكتریكی بین ابر و زمین صاعقه می گویند


23. انتقال بار الكتریكی به دلیل انتقال كدام یك از اجزای اتم است؟
1) پروتون
2) الكترون
3) نوترون
4) بسته به نوع بار الكتریكی تفاوت می كند


24. كیلو وات ساعت واحدی است برای :
1) انرژی الكتریكی
2) اختلاف پتانسیل الكتریكی
3) توان الكتریكی
4) شدت جریان التكریكی


25. طبق شكل آهنربای میله ای را از چپ به راست روی میله آهنی AB مالش داده ایم تا آهن ربا شود. حال در مورد قطب های قطعه نیز فلز AB كه آهن ربا شده است، كدام گزینه درست می باشد؟

1) B قطب N و A قطب S
2) B قطب S و قطب N
3) A ‌و B هر دو N وسط میله S می شود
4) A ‌وb هر دو S وسط میله N می شود


26. به هنگام تشكیل زنجیر مغناطیسی با یك آهن ربا و چند سوزن ته گرد كدام روش ایجاد خاصیت مغناطیسی مؤثر واقع می شود؟
1) مالش
2) الكتریكی
3) القایی
4) هیچ كدام


27. با توجه به شكل شدت جریانی كه از مدار عبور می كند، چند آمپر می باشد؟

1)6
2)3
3)4
4)12


28. وسیله ی اندازه گیری شدت جریان چه نام دارد و چگونه در مدار قرار می گیرد؟
1) ولت سنج، موازی
2) آمپرسنج، موازی
3) ولت سنج، سری
4) آمپرسنج، سری


29 . اگر شدت جریان در یك مدار 3 آمپر باشد و توان وسیله 330 وات باشد، اختلاف پتانسیل دو سر مدارچند ولت است؟
1) 990
2) 110
3)333
4)220


30. اختلاف پتانسیل دو سر مداری 200 ولت می باشد. اگر مقاومت رسانا 5 اهم باشد، چند آمپر جریان از آن عبور می كند؟
1) 1000
2) 40
3)025/0
4) 205
 

96. در كدام یك از ماشین های زیر تكیه گاه در یك سر اهرم و به نیروی محرك نزدیك تر است؟

1) انبر
2) چرخ دستی
3) انبردست
4) قیچی


97.اگر مزیت مكانیكی را به A نمایش دهیم در مورد ماشینی كه افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو دارد كدام رابطه درست می باشد؟
1) A>1
2)A<1
3)A=1
4)A=0


98. اگر جسمی حركت نكند می توان یقین داشت كه :
1) نیرویی به آن وارد نشده است
2) نیرویی وارد شده ولی كار انجام نشده است
3) هیچ كاری انجام نشده است
4) موارد 1 و 3


99. قیچی خیاطی شامل ...........
1) یك اهرم ساده است
2) یك اهرم و یك گوه است
3) دو اهرم است
4) دو اهرم و دو گوه است


100. وزنه 10 كیلوگرمی را در ارتفاع یك متری سطح زمین نگه داشته ایم كار انجام شده چند ژول است؟
1) 100
2)10
3) 98
4) صفر


101. با توجه به شكل زیر، مقدار نیروی محرك چند نیوتون می باشد؟

1)40
2) 400
3)1600
4) اطلاعات مسئله كافی نیست شكل


102. كدام یك می تواند مزیت مكانیكی گوه باشد؟
1) 4/0
2)4/1
3)1
4) 4/1


103. در ماشینی كه بازده آن 60% است،نیروی مقاوم 500 نیوتنی 9 متر جابه جا می شود، میزان انرژی تلف شده چند ژول است؟
1) 7500
2) 4500
3) 3000
4)6750


104. توان اسمی یك تلمبه ی برقی 2 كیلو وات و بازده آن 80% می باشد. این تلمبه در چند ثانیه 800 كیلوگرم آب را تا ارتفاع 2 متری بالا می برد؟
1) 10
2) 15
3) 20
4)25


105.كدام یك از ماشین های زیر علاوه بر انتقال نیرو فقط با افزایش مقدار نیرو به ما كمك می كند؟
1) دیلم
2) پیچ
3) فندق شكن
4)قرقره ثابت


106. مزیت مكانیكی كدام یك از شكل های زیر از همه بیشتر است؟
107. در یك چرخ و محور شعاع چرخ Cm50 ,و قطرمحور 20 Cm است. اگر بازده ماشین 90% باشد، نیروی لازم برای بالا بردن باری به وزن 27 نیوتون تا ارتفاع 2 متری چند نیوتون است؟
1)12
2) 54
3) 6
4) 15


108.كدام از یك مطالب زیر درست نیست؟
1) با افزایش عمق یك مایع، فشار افزایش می یابد
2) عامل وجود فشار هوا بر اجسام روی سطح زمین نیروی گرانشی زمین است
3) هر چه از سطح زمین بالاتر برویم مقدار فشار هوا نیز بیشتر می شود
4) با افزایش دمای یك گاز در یك ظرف دربسته، فشار گاز افزایش می یابد


109. درون یك قوطی فلزی مقدار كمی آب ریخته و سپس آن را حرارت داده تا آب درون آن به جوش آید و كاملاً بخار شود در این هنگام در قوطی را محكم می بندیم و روی آن مقداری آب سرد می ریزیم چه پیش می آید؟
1) قوطی در اثر فشار بخار آب می تركد
2) قوطی مچاله می شود
3) در قوطی می پرد
4) هیچ اتفاقی نمی افتد


110. استوانه ی توپری به طور قائم بر روی زمین قرار گرفته است و فشاری برابر 100kpa بر زمین وارد می كند. اگر جم استوانه 20 كیلوگرم باشد، مساحت قاعده ی استوانه چند سانتی متر مربع می باشد؟
1) 002/0
2)20
3)2
4)2/0


111. مكعب مستطیلی به ابعاد20و4و10 سانتی متر روی سطح میزی قرار دارد. اگر كم ترین فشاری كه بر سطح میز وارد می كند 2000 پاسكال باشد،جرم مكعب مستطیل چند كیلوگرم می باشد؟
1)4
2)8/0
3) 6/1
4) 2


112. كدام جمله نادرست است؟
1) به هنگام نوشیدن نوشابه با نی ، فشار هوا عامل انتقال نوشابه به دهان است.
2)با افزایش تعداد مولكول های گاز در یك ظرف در بسته، فشار گاز افزایش می یابد
3)هر چه مساحت یك جسم را كاهش دهیم فشار وارد بر سطح افزایش می باد
4) كفش های اسكی با افزایش فشار مانع از فرورفتن در برف می شوند


114. طبق شكل زیر، دو ظرف A,B به وسیله لوله ای به هم مربوط اند.اگر شكل نشان دهنده ی سطح مایع در حالت بسته بودن شیر باشد، وقتی شیر را باز كنیم كدام یك از حالت های زیر اتفاق می افتد؟ ( مایع هر دو ظرف یكی است)

1) مایع از A و B می رود تا A كاملاً خالی شود
2) مایع از A‌ به B می رود تا جایی كه سطح مایع در هر دو ظرف برابر شود.
3) مایع از B به A می رود تا A كاملاً پر شود.
4)مایع از B به A می رود تا هر دو ظرف دارای حجم مساوی از مایع شوند.
 115. باتوجه به شكل زیر، كدام یك از روابط درست می باشد؟ ( منگنه ی آبی (پرس هیدرولیك)

1) F1>F2 , P1>P2
2)


نوشته شده در : شنبه 22 آبان 1389  توسط : محمد ارجمند.    نظرات() .

http://www.club-bourse.com/
دوشنبه 20 فروردین 1397 07:31 ب.ظ
Realising your urgent wants or success of your whims and fancies requires one most indispensable issue, funds.
joma jewellery quarter
یکشنبه 19 فروردین 1397 11:51 ب.ظ
Earlier than designer Simon Carter appeared on the UK style scene; cufflink designs have been thought
to be bland. Nice Challenge!
Cialis 20 mg
یکشنبه 19 فروردین 1397 12:06 ق.ظ

Information clearly used.!
cialis tadalafil online buy brand cialis cheap cialis kaufen cialis kamagra levitra cialis dosage amounts cialis kamagra levitra weblink price cialis trusted tabled cialis softabs tadalafil 20 mg buying brand cialis online
buy joma jewellery
جمعه 17 فروردین 1397 02:07 ق.ظ
Shop all the things from outsized cuffs, bold collar pieces,
cute chokers, layered body chains and statement earrings.
Bungling Ben
پنجشنبه 16 فروردین 1397 07:28 ق.ظ
Mount Olympus I hope you amused your self. It don't amuse me personally.
We was raised poor never tell me i'm from touch.
Blundering Ben
چهارشنبه 15 فروردین 1397 11:23 ب.ظ
There is a large number of great careers out there, specifically for individuals who
have some work experience.
is joma jewellery silver
سه شنبه 14 فروردین 1397 09:24 ق.ظ
There are a whole bunch of styles of ring holders obtainable in ceramic, crystal and different materials, but you
may make your personal with a wooden dowel.
Bungling Ben
دوشنبه 13 فروردین 1397 09:52 ب.ظ
Discrete.
Blundering Ben
دوشنبه 13 فروردین 1397 06:57 ب.ظ
A test to compare the attenuation properties of Nickel
aerosol paint compared to that of Nickel-Zinc (NiZn) ferrite tiles.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 13 فروردین 1397 10:33 ق.ظ
Have been taking little over a month.
mediawiki.carmenserdan.edu.mx
دوشنبه 13 فروردین 1397 04:28 ق.ظ
Breast augmentation, often known as mammoplasty in medical terms, is a beauty surgical process performed on women to extend the size
of their breast/s.
Robert's Blow Boy
دوشنبه 13 فروردین 1397 03:50 ق.ظ
Murphy's Law is an expectation we have arrived at live with even as
we accept the disappointments and/or humor that may follow mishaps.
garciniacambogiapremium.net
دوشنبه 13 فروردین 1397 03:40 ق.ظ
Have been taking little over a month.
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:50 ق.ظ

Very well expressed genuinely! .
cuanto cuesta cialis yaho cialis vs viagra import cialis how much does a cialis cost cialis generic low cost cialis 20mg enter site natural cialis cialis kaufen cialis 200 dollar savings card rezeptfrei cialis apotheke
سوالات آیین نامه رانندگی
پنجشنبه 2 فروردین 1397 02:47 ب.ظ
لطفا توضیحات کامل تری قرار دهید
یوپی اس
شنبه 21 بهمن 1396 08:35 ب.ظ
ممنون خیلی خوب بود
Can you lose weight by doing yoga?
دوشنبه 27 شهریور 1396 11:27 ب.ظ
Hi, its pleasant paragraph concerning media print, we all be aware
of media is a impressive source of information.
Can exercise increase your height?
سه شنبه 14 شهریور 1396 11:03 ب.ظ
Hello this is kind of of off topic but I was wanting to know
if blogs use WYSIWYG editors or if you have
to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from
someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
tenuousferry8056.snack.ws
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:15 ق.ظ
excellent issues altogether, you just received a new reader.
What might you suggest about your submit that you just made some days in the past?

Any sure?
http://nonstopmalady293.jigsy.com/entries/general/what-causes-heel-spur
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:49 ب.ظ
I've been surfing online greater than three hours these days, yet I never found any fascinating article like yours.
It's pretty price enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good
content material as you probably did, the web can be a lot more useful than ever before.
lavernesanmarco.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:20 ب.ظ
Hi, I do believe your blog might be having browser compatibility problems.
Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it's got some overlapping issues.
I just wanted to give you a quick heads up! Apart from
that, excellent website!
Foot Problems
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:03 ب.ظ
I blog often and I seriously thank you for your content.
This article has really peaked my interest. I will bookmark your site and keep checking for new
details about once a week. I opted in for your Feed as well.
std clinic near me
یکشنبه 4 تیر 1396 09:58 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آیا
نه نشستن خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما قادر به من
مؤمن اما فقط برای while. من این مشکل خود را
با فراز در مفروضات و شما ممکن است را خوب به پر کسانی که معافیت.

در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می مطمئنا بود تحت تاثیر
قرار داد.
Paulina
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:00 ب.ظ
Thanks for a marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you may be a great author.
I will ensure that I bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage yourself
to continue your great writing, have a nice weekend!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 03:28 ق.ظ
If you are going for finest contents like me, just go to see this web page everyday for the reason that
it offers quality contents, thanks
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 05:28 ب.ظ
Highly energetic post, I enjoyed that bit. Will there
be a part 2?
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 07:12 ق.ظ
You could definitely see your expertise in the work you write.
The arena hopes for more passionate writers like you who are not
afraid to say how they believe. Always follow your heart.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر