تبلیغات
علوم سوم راهنمایی - جریان الکتریکی2

امروز:

جریان الکتریکی2

مشخصات جریان الکتریکی

یک سیم معمولی برای هدایت الکتریسیته، سیم مسی به هم بافته شده است

از نظر تاریخی نماد جریان I، از واژه آلمانی Intensität که به معنی شدت است، گرفته شده است. واحد جریان الکتریکی در دستگاه SI، آمپر است. به همین علت بعضی اوقات جریان الکتریکی بطور غیر رسمی و به دلیل همانندی با واژه ولتاژ، آمپراژ خوانده می‌شود.

 شدت جریان در نقاط گوناگون یک رسانا

شدت جریان در هر سطح مقطع از رسانا مقدار ثابتی است و بستگی به مساحت مقطع ندارد. مانند این که مقدار آبی که در هر سطح مقطع از لوله عبور می‌کند، همواره در واحد زمان همه جا مساوی است، حتی اگر سطح مقطع‌ها مختلف باشد. ثابت بودن جریان الکتریسیته از این امر ناشی می‌شود که بار الکتریکی در هادی حفظ می‌شود. در هیچ نقطه‌ای بار الکتریکی نمی‌تواند روی هم متراکم شود و یا از رسانا بیرون ریخته شود. به عبارت دیگر در هادی چشمه یا چاهی برای بار الکتریکی وجود ندارد.

 سرعت رانش

شکل بالا نماد کاری جریان قراردادی را نشان می‌دهد. بار الکتریکی از بخش مثبت به بخش منفی می‌رود

میدان الکتریکی که بر روی الکترون‌های هادی اثر می‌کند، هیچ گونه شتاب برآیندی ایجاد نمی‌کند. چون الکترون‌ها پیوسته با یون‌های هادی برخورد می‌کنند. لذا انرژی حاصل از شتاب الکترون‌ها به انرژی نوسانی شبکه تبدیل می‌شود و الکترون‌ها سرعت جریان متوسط ثابتی (سرعت رانش) در راستای خلاف جهت میدان الکتریکی به‌دست می‌آورند. پیوستگی جریان الکتریکی در مدارهای الکتریکی، قانون جریان کیرشهف نامیده می‌شود.

 اشکال مختلف جریان الکتریکی

در رساناهای فلزی، مانند سیم‌ها، جریان ناشی از عبور الکترون‌ها است، اما این امر در مورد اکثر رساناهای غیرفلزی صادق نیست. جریان الکتریکی در الکترولیت‌ها، عبور اتم‌های باردار شده به صورت الکتریکی (یون‌ها) است، که در هر دو نوع مثبت و منفی وجود دارند. برای مثال، یک پیل الکتروشیمیایی ممکن است با آب نمک (محلولی از کلرید سدیم) در یک طرف غشا و آب خالص در طرف دیگر ساخته شود. غشا به یون‌های مثبت سدیم اجازه عبور می‌دهد، اما به یون‌های منفی کلر این اجازه را نمی‌دهد. بنابراین یک جریان خالص ایجاد می‌شود.

طبق قانون آمپر، جریان الکتریکی ، میدان مغناطیسی تولید می‌کند

جریان الکتریکی در پلاسما عبور الکترون‌ها، مانند یون‌های مثبت و منفی است. در آب یخ زده و در برخی از الکترولیت‌های جامد، عبور پروتون‌ها، جریان الکتریکی را ایجاد می‌کند. نمونه‌هایی هم وجود دارد که علیرغم اینکه در آن‌ها، الکترون‌ها بارهایی هستند که از نظر فیزیکی حرکت می‌کنند، اما تصور جریان مانند «حفره»‌های مثبت متحرک (نقاطی که برای خنثی شدن از نظر الکتریکی نیاز به یک الکترون دارند)، قابل فهم‌تر است. این شرایطی است که در یک نیم‌رسانای نوع p وجود دارد.

 اندازه گیری جریان الکتریکی

شدت جریان الکتریکی را می‌توان مستقیماً با گالوانومتر اندازه‌گیری کرد. اما این روش نیاز به قطع مدار دارد که گاهی مشکل یا نامطلوب است. جریان را می‌توان بدون قطع مدار و با اندازه گیری میدان مغناطیسی که جریان تولید می‌کند، محاسبه کرد. ابزارهای مورد نیاز برای این کار شامل حسگرهای اثر هال، کلمپ گیره‌های جریان و سیم پیچهای روگووسکی است.

  چگالی جریان

جریان I مشخصه هر رسانای بخصوصی است و این جریان یک کمیت ماکروسکوپی مانند جرم یا حجم جسم است. کمیت میکروسکوپی مربوط،چگالی جریان J است. J یک کمیت برداری است و بیشتر مشخصه نقطه‌ای در داخل رسانا است تا تمامی آن. هر گاه جریان در سرتاسر رسانایی با سطح مقطع A به طور یکنواخت توزیع شده باشد، بزرگی چگالی جریان برای تمام نقاط واقع بر روی مقطع عبارت است از: J = I/A. چگالی جریان الکتریکی توسط قانون اهم به میدان الکتریکی مربوط می‌شود:

J = σE

·     آیا تابحال به این فکر کرده اید که جرثقیل ، چگونه قطعات بزرگ آهن را جابجا می کند؟

 ·         آیا تا کنون ملاحظه کرده اید که یک میخ آهنی بعد از چند بار مالش برروی dک آهنربا ، میخهای آهنی کوچکتر از خود را جذب کند؟

برای پاسخ گفتن به پرسشهای فوق و سوالات دیگر شبیه آنها ، باید اطلاعاتی در مورد آهنربا و خاصیت آهنربایی داشته باشیم. مقاله حاضر تا حدی ما را با این مقوله آشنا می کند.
سنگ مغناطیسی و کهربا ، دو ماده طبیعی هستند که از دیر باز ، مورد توجه مردم بوده اند. سنگ مغناطیسی ، یک ماده معدنی با خصوصیات غیر عادی است که آهن را جذب می کند. اگر یک قطعه کوچک از این سنگ را از نقطه ای آویزان کنیم. آن قدر می چرخد تا سرانجام بطور تقریبی در راستای شمال و جنوب قرار گیرد. نخستین بار در کشورهای غربی ، دریانوردان از این سنگ بعنوان قطبنما استفاده می کردند.

سیر تحولی و رشد :

انسانهای اولیه به سنگهایی برخورد کردند که قابلیت جذب آهن را داشتند. معروف است که ، نخستین بار ، شش قرن قبل از میلاد مسیح ، در شهر باستانی ماگنزیا واقع در آسیای صغیر «ترکیه امروزی) ، یونانیان به این سنگ برخورد کردند. بنابراین بخاطر نام محل پیدایش اولیه ، نام این سنگ را ماگنتیت یا مغناطیس گذاشتند که ترجمه فارسی آن آهنربا می باشد. سنگ مذکور از جنس اکسید طبیعی آهن با فرمول شیمیایی Fe3O4 می باشد.
بعدها ملاحظه گردید که این سنگ در مناطق دیگر کره زمین نیز وجود دارد. پدیده مغناطیس همراه با کشف آهنربای طبیعی مشاهده شده است. با پیشرفت علوم مختلف و افزایش اطلاعات بشر در زمینه مغناطیس ، انواع آهنرباهای طبیعی و مصنوعی ساخته شد. امروزه از آهنربا در قسمتهای مختلف مانند صنعت ، دریانوردی و ... استفاده می گردد.

منشا پیدایش :

کهربا شیرهای است که مدتها پیش از بعضی از درختان مانند کاج که چوب نرم دارند، بیرون تراوید. و در طی قرنها سخت شده و بصورت جسم جامدی نیم شفاف در آمده است. کهربا به رنگهای زرد تا قهوهای وجود دارد. کهربای صیقل داده شده سنگ زینتی زیبایی است و گاهی شامل بقایای حشرههایی است که در زمانهای گذشته در شیره چسبناک گرفتار شده اند.

یونانیان باستان خاصیت شگفت انگیز کهربا تشخیص داده بودند. اگر کهربا را به شدت به پارچهای مالش دهیم اجسامی مانند تکه های کاه یا رانههای گیاه را که نزدیک آن باشد جذب میکند. اما سنگ مغناطیس یک ماده معدنی است که در طبیعت وجود دارد. نخستین توصیف نوشته شده از کاربرد سنگ مغناطیس به عنوان یک قطب نما در دریانوردی در کشورهای غربی ، مربوط به اواخر قرن دوازدهم میلادی است. ولی خواص این سنگ خیلی پیش از آن در چین شناخته شده بود.

انواع آهنربا :

اساس کار تمام آهنرباها یکسان است، اما به دلیل کاربرد در دستگاههای مختلف ، آرایش و صنعت ، آن را به اشکال و اندازه‌های گوناگون می سازند، و لذا انواع آن از لحاظ شکل عبارتند از :

·         تیغهای

·         میلهای

·         نعلیشکل

·         استوانهای

·         حلقهای

·         کروی

·         پلاستیکی

·         سرامیکی و ...حوزه عمل :


آهنربا به طور مستقیم و غیر مستقیم در زندگی روزانه بشر موثر است و به جرات می توان گفت که اگر این خاصیت نبود زندگی بشر امروزی با مشکل مواجه می شد. از جمله وسایلی که در ساختمان آن از خاصیت آهنربایی استفاده شده است، می توان به یخچال ،
قطب نما ، کنتور برق ، انواع بلندگوها ، موتورهای الکتریکی (مانند کولر ، پنکه ، لوازم خانگی و ...) ، وسایل اندازه گیری الکتریکی مانند ولت سنج ، آمپر سنج و ... اشاره کرد.


نوشته شده در : دوشنبه 10 آبان 1389  توسط : محمد ارجمند.    نظرات() .

best flat iron for natural hair
چهارشنبه 24 مرداد 1397 03:04 ب.ظ
If it isn't really hot enough, it isn't really going to give you the results you may be looking for.
There are numerous reliable sites on the market that provide stylers at
super discount rates. Nothing matters more than a positive
first impression; and that's why the Herstyller Flat Iron will usually top the lists of an woman's beauty tools.
rapid tone for weight loss
چهارشنبه 24 مرداد 1397 09:08 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to
get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet savvy so I'm not 100%
sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Cheers
онлайн кредиты на карту в украине
شنبه 22 اردیبهشت 1397 01:03 ق.ظ
займ на карту без фото
онлайн кредит круглосуточно
рейтинг кредитов онлайн
получить займ без отказа
бистро займ
займ онлайн на банковскую карту без отказа
кредиты на карту моментально
Gabriel
دوشنبه 13 فروردین 1397 10:19 ب.ظ
Sweet blog! I found it whilke browsing onn
Yahoo News. Do you have any suggestions on howw to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks
Blundering Ben
یکشنبه 12 فروردین 1397 06:10 ب.ظ
Nowadays, people believe the greater amount of skinny they're, the
more stunning they become.
Robert's Blow Boy
یکشنبه 12 فروردین 1397 06:06 ب.ظ
Slice the Pie enables you to make money online and by composing music
reviews.
joma jewellery daisy chain
یکشنبه 12 فروردین 1397 09:09 ق.ظ
A journey jewellery pouch is a should have item to maintain your jewellery
organized and properly protected as you travel.
joma jewellery bridesmaid necklace
شنبه 11 فروردین 1397 11:06 ب.ظ
Including the section on care is a good thought since
many people do not know easy methods to correctly take care of silver.
http://garciniacambogiapremium.net/
شنبه 11 فروردین 1397 10:26 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
شنبه 11 فروردین 1397 07:43 ب.ظ
Have actually been taking little over a month.
Bungling Ben
شنبه 11 فروردین 1397 07:24 ب.ظ
Individuals i wish to run against him are not saying they'd run against him or have also
hinted they'd YoungOne.
Robert's Blow Boy
شنبه 11 فروردین 1397 07:08 ب.ظ
Another thing to consider: You can nevertheless be playful and enjoyable
without acting stupid!
Robert's BJ boy
شنبه 11 فروردین 1397 06:09 ب.ظ
She could probably catch a Titan missle because thing.
http://dotnetnuke.arvixedemo.com/UserProfile/tabid/43/UserID/21621/Default.aspx
شنبه 11 فروردین 1397 09:57 ق.ظ
So attempt to choose a singular present that convey smile to
everybody's face and make Diwali memorable for everyone.
garciniacambogiapremium.net
شنبه 11 فروردین 1397 07:00 ق.ظ
Have been taking little over a month.
http://garciniacambogiapremium.net
شنبه 11 فروردین 1397 06:52 ق.ظ
Have been taking little over a month.
How do you get a growth spurt?
شنبه 1 مهر 1396 04:30 ب.ظ
Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thanks
What causes painful Achilles tendon?
دوشنبه 27 شهریور 1396 10:06 ق.ظ
Excellent post. I'm facing some of these issues as well..
How do you grow?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:42 ب.ظ
Tremendous things here. I'm very glad to look your post.
Thanks so much and I am looking ahead to touch you.

Will you kindly drop me a mail?
http://secretivepredes48.snack.ws
جمعه 13 مرداد 1396 12:24 ب.ظ
Thanks for some other magnificent article. The place else may
anyone get that kind of information in such a perfect manner of
writing? I've a presentation subsequent week,
and I am on the search for such information.
Foot Pain
سه شنبه 3 مرداد 1396 08:20 ب.ظ
Wonderful post however I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
I'd be very grateful if you could elaborate a little
bit further. Appreciate it!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 01:39 ق.ظ
My relatives always say that I am killing my time here at web, but I know I
am getting know-how every day by reading thes good articles or reviews.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر